Yabancı işçi çalıştırma şartları nedir?

Yabancı Çalışma İzni

Yabancı uyruklu işçi ve personel çalıştırmak isteyen işverenlerin en çok dikkat etmesi gereken, yabancı işçi çalıştırmadan önce mutlaka, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gereği yabancı personel çalıştırma için yasal başvuru yaparak çalışma izni alması mutlaka zorunludur!

Yabancı Çalışma İzni Nedir?

Türkiye’de yasal olarak oturma izni ile yaşayan ve yurt dışında ikameti bulunan yabancı çalışma amacı ile Türkiye’de kalabilmesi için 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gereği işveren ile işçi arasında iş sözleşmesi imzaladıktan sonra çalıştırmak istediği yabancı işçi ve personel için; Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veya e-devlet sistemindeki ecalismaizni otomasyonu üzerinden e-imza ile giriş yaparak çalışma izni alması zorunludur.

Çalışma İzni Nereden Alınır?

Yabancı çalışma izni Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü – TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenerek verilmektedir.

Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır? 

Türkiye’de ikamet izni ile yasal olarak yaşayan veya yurt dışında ikamet etmeye devam eden yabancı uyruklu vatandaş için Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü – TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasında bulunan ecalismaizni otomasyonu üzerinden veya e-devlet sayfasındaki çalışma izni otomasyonuna e-imza ile giriş yaptıktan sonra gerekli bilgi ve istenen evraklar sisteme girilerek çalışma izni başvurusu yapılır. Yabancı çalışma izni değerlendirme kriterlerine uyulması halinde olumlu sonuçlanması halinde çalışma izni kartı işverene PTT kargo ile iş adresine gönderilir.

Yabancı Çalışma İzni’ne Kimler Başvuru Yapabilir?

Türkiye’de turistik ikamet izni, insani oturma izni, geçici koruma belgesi, şartlı mülteci belgesi vb. belgeler ile yasal olarak Türkiye’de yaşayan yabancılar, yurt dışında bulunan Türkiye’ye giriş yasağı olmayan yabancı ülke vatandaşları işveren ile iş sözleşmesi imzaladıktan sonra çalışma izni başvurusu yapabilir. Dikkat! Türkiye’nin kesinlikle giremez dediği, tahdit kodlarından birine sahip yabancı uyruklu ülke vatandaşlarının çalışma izni kesinlikle kabul edilemez. Türkiye’ye giriş yasağı yani deportu olan yabancı ülkeye giriş yapmadan ve çalışma izni başvurusu yapmadan önce mutlaka giriş yasağı / deportu olmadığını pasaport deport sorgulama yapmasını tavsiye ederiz.

Çalışma İzni Faydaları Nelerdir?

Çalışma izni’nin işçi ve işveren sağladığı bir çok hak bulunmaktadır. Alanında uzman çalışma izni danışmanlarımız; gerek işverenlere sağladığı hak ve faydaları gerekse işçi’ye sağladığı haklar hakkında detaylı bilgilendirme yapmaktadır.

Çalışma İzni Harçları, Maliyetleri ve İşlem Ücreti Nedir?

Çalışma İzni Harç Tutarları

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) ile belirlenmiş olan 01.01.2019’dan

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 761,10 TL harç alınır.

Değerli Kâğıt Bedeli

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (Sıra No: 60) Genel Tebliği ile belirlenen 01.01.2019dan itibaren geçerli olacak 2019’yılı Çalışma İzin Belgesi değerli kâğıt bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yabancıların çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli için yatırılması gereken tutarlar aşağıdaki banka şubelerine yatırılacaktır.

Banka Şubeleri

Mükellefler, 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince çalışma izni verilecek yabancıya ait 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarası ibrazı ile aşağıdaki banka şubelerine başvurarak; yabancılara verilecek çalışma izin belgesi için talep edilmiş bulunan çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli ödemesi yapmak istediğini beyan edecektir. 

Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda; 

– Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba, 

– Değerli Kâğıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.

Yabancıya ait. Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.

Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar: 

– T.C. Ziraat Bankası 

– T. Vakıflar Bankası

– T. İş Bankası

Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli kabul edilmeyecektir. Yapılan ödemeye ilişkin Harç makbuzu Bakanlığımıza ibraz edilmeyecektir.

Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde istenilen harç ve değerli kâğıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır. 

ÖNEMLİ NOT: Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyetlerinden güncel çalışma izni harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kâğıt bedeli tam olarak alınır. (492 sayılı Harçlar Kanunu 90. Md.)

Çalışma İzni İçin Gerekli Belge ve İstenen Evraklar Nelerdir?

Yabancı işçi çalıştırma için istenen evraklar ev hizmetleri (bakıcı, çocuk bakıcı, bebek bakıcısı, hasta bakıcısı, yaşlı bakıcı) ve diğer sektörlerde personel çalıştırma için gerekli belgeler ve istenen evraklar farklılık göstermektedir. Yukarıdaki sektörlere göre değişen evraklar ayrıca yurt içi yada yurt dışı yabancı çalışma izni başvurusunda da farklılık göstermektedir.

Alanında uzman çalışma izni danışmanlık şirketi olarak çalışma izni başvuru işlemlerinizde danışmanlarımız birlikte sizlere garantili ve güvenilir hizmet vermekteyiz. 

Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 Üncü Maddesi Uyarınca Belirlenen Yabancıların Çalışma İzin Taleplerine İlişkin Olarak Başvuru Sahibi İşyerlerinin ve Yabancıların Karşılaması Zorunlu Olan Değerlendirme Kriterleri Aşağıda Belirtilmiştir

 1. Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.
 2. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
 3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.
 4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
 5. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;
  1. Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,
  2. Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
  3. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı,
  4. Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.
  5. Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.
 6. Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.
 7. (Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108) Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.
 8. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.
 9. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.
 10. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.

BAŞVURULARINDA KRİTER UYGULANMAYACAK YABANCILAR

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmelik hükümlerince çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi olmayan yabancılar aşağıda belirtilmiş olup, burada belirtilen yabancıların çalışabilmeleri için çalışma izni almaları zorunludur. Çalışma izin başvuruları çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılan söz konusu yabancıların bu kapsamda bulunduklarını T.C. resmi makamlarından alınmış belgelerle kanıtlamaları zorunludur.

 • Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,
 • En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,
 • Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.

Çalışma İzni Ne Kadar Sürede Çıkar?

Türkiye’deki yabancı için çalışma izni ilk başvurusu veya uzatma başvurusunun yanı sıra, yurt dışı işçi için çalışma izni başvurularında onay ve değerlendirme süresi farklılık göstermektedir. Ortalama olarak söylememiz gerekirse; yapılacak işleme göre 10 gün ile 60 gün arasında olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanmaktadır. Harçlar ve gerekli ödemeler yapıldıktan sonra çalışma izni çıkar. PTT Kargo ile iş adresine gönderilir.

Hangi Yabancı Ülke Vatandaşı İşçi yada Personel Olarak Çalıştırılabilir?

Türkiye’ye giriş yasağı bulunmayan; Tüm yabancı ülke vatandaşları için çalışma izni başvurusu yapılabilmekte olup kanunda belirlenmiş olan sektörlerde çalıştırılabilir. Ayrıca yabancıların çalışması yasak olan sektörlere başvuru yapılmadan önce mutlaka incelenmesi gerekmektedir.

Çalışma İzni Olmadan İşçi ve Personel Çalıştırmanın Cezası Ne Kadar?

”2019 yılında çalışma izni olmaksızın çalışan/çalıştırılan yabancılar ile bildirim yükümlülüğünün ihlali halinde uygulanacak idari para cezaları aşağıda bildirilmiştir.

İDARİ PARA CEZALARI 2019 yılı için CEZA MİKTAR (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 8.821
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 3.527
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 7.057
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 587

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

İKA Danışmanlık web sayfamızda bulunan çalışma izni ile ilgili bilgiler güncel olan 2019 yılında uygulanmakta olan kanun ve mevzuattaki son değişikliklere göre paylaşılmıştır. Alanında uzman ve göç danışmanlarımızla birlikte %100 güvenilir yabancı işçi ve personel çalışma izni başvurusu yapabilirsiniz.

Bir cevap yazın