Ukrayna Vatandaşlarına Oturma ve Çalışma İzni

Türkiye’de 90 günden daha fazla kalmak isteyen Ukrayna vatandaşlarına; Türkiye’de oturma izni ve çalışma izni alıyoruz. Ukrania vatandaşları Türkiye’de ikamet izinsiz ve çalışma izinsiz maksimum 90 gün kalabilir. Ukrayna vatandaşlarına hızlı ve beklemeden ikamet izni almak için hemen bizi arayabilirsiniz.

iKA Yabancılar Hukuk Danışmalık Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından danışmanlık hizmetleri kapsamında ‘yeterlilik belgesi‘ sahibi yasal bir danışmanlık şirketidir. Türkiye’de yaşayan yabancılara göç idaresi işlemlerini %100 gizlilik çerçevesi içerisinde yapmaktayız. Size ve ülkenize özel imkân ve fiyat avantajlarından faydalanmak için bizi arayabilirsiniz.

duyuru

Nisan 2018 itibari ile göç idaresi genel müdürlüğü ”e-ikamet.goc.gov.tr” sitesindeki ”e ikamet randevu” sistemi ve yönetmeliği gereği kısa dönemli (turistik) ikamet izni başvurusunda istenen gerekli evrak listesinde yenilik yapılmıştır. Randevu almak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar, ikamet izni başvuru formunu doldurmaya başlamadan önce mutlaka Türkiye’de oturma izni için geçerli yabancı sağlık sigortası poliçe sahibi olması zorunluluğu getirilmiştir.

Türkiye’de vize muafiyeti dediğimiz konu ülkelerin ikili anlaşması gereği turistik olarak yabancı uyruklu vatandaşların ziyaretleri sırasında vizesiz olarak kalabilecekleri olan 15 – 30 – 60 veya en fazla olan 90 günlük süreyi kapsamaktadır. Türkiye’de vize muafiyeti süresi 180 günde 90 gün kavramı şeklinde anlatılmaktadır. Yabancı vatandaşlar ülkemizde vizesiz kalma süresinden ikamet izni almadan kalması durumunda havalimanı yada hudut kapılarından çıkışları esnasında idari para cezası uygulaması olan vize ihlali cezası ödeyerek çıkmak zorundadır. 

Vize ihlali cezasını ödemeden çıkan yabancılar hakkında deport (giriş yasağı) konulacaktır. Aynı zamanda göç idaresi sisteminde uygulanmakta olan tahdit kodu konulmaktadır.

Göç idaresi randevu sistemini kullanarak randevu almak isteyen Ukrayna vatandaşları, kısa dönem ikamet izni başvurusu çıktısı almak zorundadır. İstanbul İl Göç İdaresi sayfasından alınan randevu çıktılarında ”Randevu Tarihi kısmında GİGM Tarafından Belirlenecek” ibaresi bulunmaktadır. Randevu tarihi ve saati daha sonradan e-ikamet sayfasına girerken kullanmış olduğunuz cep telefonu yada e-mail adresine SMS ile gönderilmektedir.

Vize veya vize muafiyeti ile Türkiye’ye turizm amaçlı gelen yabancılar vize sürelerinden daha fazla Türkiye’de kalacaklar ise turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni başvurusu yapmalıdırlar.

İSTENEN BELGELER hemen başvuru

Türkiye’de taşınmazı bulunan yabancılar, ikamet izni talep etmesi halinde kendisi veya aile üyelerinin konut üzerinde payı olması halinde aile üyeleri için oturma izni alabilmektedir. 

İSTENEN BELGELER hemen başvuru

Türkiye’ye ticari amaçlı gelen yabancılar; ortaklık veya kendisi için şirket kuracak yabancılar, vize süresinden daha fazla kalmak için kısa dönemli ikamet izni başvurusu yapmak zorundadır.

İSTENEN BELGELER hemen başvuru

Türkiye’de eğitim amaçlı bir kurumda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören yada görecek yabancılar; öğrenimi süresi devam ederken ikamet izni talep edebilir.

İSTENEN BELGELER hemen başvuru

Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyan yabancılar, ülkesinden ülkemize tedavi amacıyla vize alarak gelerek yabancı göç idaresinden ikamet izni alabilir.

İSTENEN BELGELER hemen başvuru

Türk vatandaşı ile evli olup; Türk vatandaşlığı süreci içerisinde iken ikamet izni ile yaşayan yabancılar, evliliklerinin sonlanması durumunda kısa dönem ikamet iznine geçiş yapabilir.

İSTENEN BELGELER hemen başvuru

Türkiye Cumhuriyeti ADLİ ve İDARİ mahkemelerinin vermiş olduğu, mahkeme kararı doğrultusunda yabancının ülkemizde kalması gereken durumda ikamet izni alabilir.

İSTENEN BELGELER hemen başvuru

Türkiye’de Türkçe öğrenme kursuna katılan yabancı öğrenim süresi boyunca ikamet izni alabilirler.TÖMER’e katılacak yabancılar bu amaçla kısa dönem ikamet izni başvurusu yapabilir.

İSTENEN BELGELER hemen başvuru

Türkiye’de yaşamak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni alabilir.

İSTENEN BELGELER hemen başvuru

50% İNDİRİMLİ Sağlık Sigortası Fiyatları ve 299 TL‘den Başlayan fiyatlarla ile ikamet izni almak için hemen arayın!

iKA Yabancılar Hukuk Danışmalık Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belge danışmanlık hizmetleri kapsamında ‘yeterlilik belgesi‘ sahibi yasal bir çalışma izni danışmanlık şirketidir. Çalışma izinleri uzmanlık alanlarımızın en başında olup işlemlerinizde size özel %100 gizlilik çerçevesinde hizmet vermekteyiz. Sizde çalışma izni teşvikleri ve fiyat avantajlarından faydalanmak için bizi arayabilirsiniz.

SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ

İş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla yabancıya ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilir.

DEVAMINI OKU
süresiz çalışma izni

Türkiye’de uzun döneml ikamet izni veya en az  sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılara süresiz çalışma iznine başvurabilir.

DEVAMINI OKU
Bağımsız Çalışma İzni

Profesyonel meslek sahibi yabancılara, diğer kanundaki özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.

DEVAMINI OKU
Turkuaz Kart

Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu öneri ve Bakanlıkça belirlenen kriterlere sahip yabancılara Turkuaz Kart verilebilir.

DEVAMINI OKU

Çalışma izin başvuruları genel olarak yabancıların ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma izni ve vizesi başvurusu yapmaları şeklinde başlar. Ancak Türkiye’de bulunan yabancının geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli ikamet izni varsa çalışma izin başvurusu yurtiçi başvuru olarak yapılabilir. İstenilen belgeler e-izin otomasyon sistemi üzerinden on-line gönderilecektir.

 • İşveren ve yabancı tarafından imzalanmış iş sözleşmesi. (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.) Örnek iş sözleşmelerini görüntülemek için Tıklayınız.
 • Pasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.) (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.) Önemli Not: 6458 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca, Bakanlığımızca talebi uygun bulunan yabancılara verilecek çalışma izinleri pasaport bitim tarihinden altmış gün önceki tarihi aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca çalışma izni başvuru tarihi itibariyle altmış günden az süreli pasaport ve pasaport yerine geçen belgeyle yapılan çalışma izin başvuruları işleme alınmamaktadır.
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi sureti, bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line olarak gönderilecektir.Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar ile Bakanlığımızın gerekli gördüğü mesleklerde çalışacak yabancılar için diploma zorunludur. Ev hizmetlerinde diploma ibrazı zorunlu olmayıp, bitirilen en son okula ilişkin beyan yeterlidir.
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi .
 • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu.

Eğitim Sektörü:

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının mesleki yeterliliğini gösterir belge (Ön İzin Belgesi)

Yabancı istihdam edecek özel öğretim kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığından alınmış “Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ve “Ruhsatname”

Ev Hizmetleri:

Ev hizmetlerinde yaşlı, hasta ve çocuk bakımı dışında yabancılara çalışma izni verilmemektedir.

Sağlık Sektörü:

Sağlık Bakanlığına bağlı özel sağlık kurumlarında görev alacak yabancı sağlık meslek mensupları için, görev yapacakları sağlık kurumunun bulunduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış yabancının mesleki yeterliliğini gösterir Ön İzin Belgesi, Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.

Yabancı istihdam edecek özel sağlık kurumları için, İl Sağlık Md.den alınmış Faaliyet İzin Belgesi.

Turizm Sektörü:

Turizm işletme belgesi bulunan işyerlerinde istihdam edilecek yabancılar için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış İşletme ve Yatırım Belgesi, belgeli işletme değil ise Ticaret odasından alınmış Faaliyet Belgesi, Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.

Eğlence Sektörü:

Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Bonservis (Çalışma izni istenilen yabancının sanatçı olarak uluslararası üne sahip veya aynı düzeyde yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış olduğunu gösteren bonservisinin üzerinde 1961 Lahey Sözleşmesine göre apostil şerhi veya Dış Temsilcilik tasdik şerhi bulunacaktır.) (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)

Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen İş Sözleşmesi, (İşveren ve yabancının ıslak imzaların bulunduğu iş sözleşmesi elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line olarak gönderilecektir.)

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış İşletme Belgesi,

Yabancı Sanatçılarla Yapılacak İş Sözleşmesinde Yer Alması Zorunlu Hususlar:

 1. Yabancı sanatçıların çalışma sürelerini müteakip ülkelerine dönüşlerinde, dönüş biletleri ile yol masraflarının işverenlikçe karşılanacağını taahhüt edeceklerine ilişkin kayıt,
 2. Ücretin her altı ayda bir değişen asgari ücretin üç katından daha düşük olamayacağına ilişkin taahhüt,
 3. İşyeri Vergi Numarası,
 4. Çalışanın haklarının yanı sıra, gerektiğinde danışılmak üzere 155 Polis İmdat ve 157 İnsan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Yardım hattı, Alo 170 yardım hattı numaraları ile Bakanlığımız Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin irtibat telefonları yer alacaktır.

Havacılık Sektörü:

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde istihdam edilecek yabancı pilotlar için Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Pilot Lisansı, Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.Bakanlığımızca düzenlenecek çalışma izni, yabancı uyruklu pilotların lisanslarını Türkiye’de geçerli kılan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınacak Validasyon Belgesi ile birlikte geçerlilik kazanmaktadır.

Mühendisve Mimarlar

Mesleki Hizmetler kapsamında mühendis/mimar olarak çalışma izni talep edilen yabancının, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line olarak gönderilecektir.)

Mühendis/mimar/şehir plancısı olarak yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk istihdam edildiğini ispata dair ücret bordosu (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)

Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kapsamında Faaliyet Gösteren Şirket ve Şubeler

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10/a maddesinde öngörülen özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlar kriterlerinden en az birini karşılayan şirket ve şubelerde istihdam edilecek yabancılar için aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapılacaktır.

Kuruluşun yaptığı son yıl ihracat tutarının en az 1 milyon ABD Doları olduğuna ilişkin belgeler (İhracat bedeline ilişkin banka dekontu, banka yazsı, döviz alım belgesi fotokopisi, şirket onaylı gelir tablosu gibi belgeler)

Yukarıda Belirtilen Şartlardan En Az Birisini Sağlayan Kuruluşta Görev Alacak Kilit Personel İçin İstenilen Belgeler:

 1. Şirket Ortağı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Şirket Müdürü, Şirket Müdür Yardımcısı, ve benzeri mevkiler için (İmza Sirküleri, Yönetim Kurulu veya Ortaklar Kurulu Kararı fotokopisi gibi belgeler)
 2. Kuruluşun hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri yada yönetim için temel sayılan bilgiye sahip uzmanlardan (bonservis ve tercümesi, diploma sureti ve tercümesi ile bu kapsamdaki personelin istihdam edileceği alana yönelik değer belge ve bilgiler ve tercümesi (Örneğin ihracat elemanlı için ülkeler bazında ihracatı gösteren ilgili bankaca onaylı banka dekontu, banka yazısı, döviz alım belgesi fotokopisi gibi)
 3. İstihdam edilecek kilit personelin yurt dışındaki ana şirket tarafından görevlendirildiğine ilişkin görevlendirme yazısı

İrtibat Büroları:

İrtibat bürolarında istihdam edilecek yabancılar için Ekonomi Bakanlığından alınmış faaliyet izni, bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.

İrtibat büroları için son yıl içinde yurt dışından en az 200 bin ABD Doları veya karşılığı Döviz getirilmiş olduğuna ilişkin belgeler (Büro yetkilisi için yetki belgesi ve döviz transferi ile ilgili banka dekontu, banka yazısı, döviz alım belgesi fotokopisi gibi belgeler)