Yabancı uyruklu ülke vatandaşları Türkiye’ye ulusal pasaport veya ulusal kimlik kartları ile vize yada 30,60,90 gün olan vize muafiyeti hakkı ile giriş yapabilir. Türkiye’ye herhangi bir amaçla seyahat yapmayı planlayan yabancılar; ülkemize giriş yapmadan önce yasal yaşayabilmek için Türkiye’nin vize uygulaması hakkında mutlaka bilgi sahibi olmalıdır.

Türkiye’de turizm veya bağlantısı için iş görüşmesi amacıyla yapılacak ziyaretler ile çalışma yada eğitim amacıyla yapılacak ziyaretlerde Türkiye’nin uygulamış olduğu vize politikası farklılıklar göstermektedir. Ayrıca Türkiye’nin diğer ülke vatandaşlarına uyguladığı vize uygulaması ikili anlaşmalara göre ülkeden ülkeye de değişmektedir. 

İkili anlaşmalar kapsamındaki ülke vatandaşları turistik seyahatlerinde 30,60,90 gün olan vize muafiyeti kapsamında vize’den muaftır; anlaşmalı ülke vatandaşlarının dışındaki yabancı ülke vatandaşları ise turistik amaçlı vizeleri elektronik ortamda almak zorundadır. Bu nedenle; her türlü çalışma ve eğitim vizeleri için her türlü başvuru elektronik ortamda yapılabilmekle birlikte başvuru sahiplerinin ilgili dış temsilciliklerimize mutlaka şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Yabancı ülke vatandaşları; Türkiye’nin diğer ülkelere uyguladığı vize ve vize türlerine göre vize rejimi ile ilgili her türlü bilgiye sayfamızdan kolayca erişilebilir. 

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’ye seyahat amacına göre vize türleri aşağıdaki gibidir.

TURİSTİK/İŞADAMI VİZESİ

 1. Turistik Ziyaret 
 2. Tek Transit 
 3. Çift Transit 
 4. İş görüşmesi/Ticaret
 5. Konferans/Seminer/Toplantı
 6. Festival/Fuar/Sergi
 7. Sportif Etkinlik
 8. Kültürel Sanatsal Etkinlik
 9. Resmi Ziyaret
 10. KKTC Giriş 

RESMİ GÖREV VİZESİ

 1. Göreve Atanan
 2. Kurye

EĞİTİM VİZESİ

 1. Staj Vizesi
 2. Staj ERASMUS
 3. Staj AIESEC
 4. Türkçe Dil Kursu Amaçlı
 5. Kurs Amaçlı
 6. Öğrenim Amaçlı
 7. KKTC Öğrenim Amaçlı 

ÇALIŞMA VİZESİ

 1. Çalışma Amaçlı/Özel Çalışma Amaçlı
 2. Atanan Öğretmenler/Öğretim Görevlileri
 3. Atanan Sporcular
 4. Atanan Sanatçılar
 5. Atanan Serbest Bölge Çalışanları
 6. Atanan Basın Mensupları
 7. Montaj ve Onarım Amaçlı 

DİĞER VİZELER

 1. Arkeolojik Kazı, Araştırma Amaçlı
 2. Film / Belgesel Çekimi Amaçlı
 3. Tur Operatörü Temsilcisi
 4. Tedavi Amaçlı
 5. Refakat Amaçlı
 6. Aile Birleşimi Amaçlı
 7. Taşımacılık Vizesi 

iKA Yabancılar Hukuk Danışmalık Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından danışmanlık hizmetleri kapsamında ‘yeterlilik belgesi‘ sahibi yasal bir vize danışmanlık şirketidir. Türkiye’de yaşayan veya yaşamayı planya tüm yabancıların vize işlemlerini %100 gizlilik çerçevesi içerisinde yapmaktayız. Size ve ülkenize özel imkân ve fiyat avantajlarından faydalanmak için bizi arayabilirsiniz.

Türkiye’ye giriş yapmak için gelen yabancılardan vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen kimlik kartı belgesi talep edilmektedir. 

Örnek A: 90 ikamet süreli vizeye sahip olan bir yabancı ziyaretçinin Türkiye’ye girişi için 150 gün (90 + 60 gün/5 ay) geçerliliğe sahip pasaportu/seyahat belgesi olması gerekmektedir. 

Örnek B: İkili anlaşmalar gereği ülkesinin pasaportuna tanınmış olan 30 gün ikamet süreli vize muafiyetine sahip olan bir yabancı ziyaretçinin Türkiye’ye girişinde 90 gün (30+ 60 gün/3 ay) geçerliliğe sahip pasaportu/seyahat belgesi olması gerekmektedir. 

Taraf olduğumuz ülkeler arası anlaşma hükümleri ile özel kanunlardaki hükümler saklı tutulmakta olup, aşağıda kayıtlı maddeler kapsamında yer alanlar uygulama kapsamı dışındadır: 

a) Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasındaki Kişilerin Seyahatleriyle İlgili Avrupa Anlaşması çerçevesinde kimlik kartlarıyla seyahat eden ülkeler; 

Almanya, 
Belçika, 
Fransa, 
Gürcistan, 
Hollanda, 
İspanya, 
İsviçre, 
İtalya, 
KKTC, 
Lihtenştayn, 
Lüksemburg, 
Malta, 
Portekiz, 
Yunanistan 

b) Söz konusu Avrupa Anlaşması uyarınca; süreleri sona ermiş olsa dahi belirli sürelerle geçerli addedilen ülke pasaportlarını taşıyanlar; 

1- Almanya (Geçerliliğini son 1 (bir) yıl içerisinde yitirmiş pasaport ve kimlik kartı) 
2- Belçika (Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport) 
3- Fransa (Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport) 
4- İspanya (Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport) 
5- İsviçre (Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport) 
6- Lüksemburg (Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport) 
7- Portekiz (Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport) 
8- Bulgaristan (Geçerli umuma mahsus pasaport)  ile ülkemize seyahat edebilmektedir. 

c) Vize rejim tablosunda resmi pasaportlar sınıfında yer alan Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu hamili olanlar. 

– Türkiye’de vize muafiyetinden yararlanabilecek yabancı ülke vatandaşları haricinde, ülkemize seyahat edecek tüm yabancıların ülkesine göre www.evisa.gov.tr internet adresinden e-Vize alması veya online vize uygulamasını kullanarak uyruğunda bulunduğu veya ikamet ettiği ülkedeki bulunan dış temsilciliklerimize vize başvurusunda bulunması gerekmektedir. Dış temsilciliğimizin olmadığı ülkelerden gelecek yabancılar uyruğunda bulundukları/ikamet ettikleri ülkeye akredite olan dış temsilciliğimize yine online vize başvuru kanalını kullanarak vize başvurusunda bulunabilirler.

– Türkiye’ye vize alma işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelerden ötürü vize başvurularının planlanan seyahat tarihinden en az bir ay önce yapılması gerekmektedir.

– Türkiye’nin yabancılara vermiş olduğu vizeler, Türkiye’ye kesin giriş için mutlak hak sağlamaz. 

– Türkiye’ye vize başvurularında tahsil edilen vize harcı başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda iade edilmemektedir. 

– Türkiye’ye tüm vize başvurusu sahiplerinden, ülkemizde kalacağı süreyi kapsayan geçerli yabancı özel sağlık sigortası yaptırmaları şartı aranmaktadır. 

– Türkiye vizesinin veya vize muafiyetinin Türkiye’de sağladığı kalış süresi, her 180 günde 90 günü geçemez. Türkiye’de son 180 gün içerisinde toplam kalış süresinin 90 günü geçmemesi kaidesi Türkiye’ye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşları için geçerlidir. Vize veya vize muafiyetinden daha uzun süre kalmak isteyen yabancılar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sayfasındaki e-ikamet uygulaması üzerinden ön başvuru yaparak ikamet izni alması gerekmektedir.  

– Çift pasaportlu yabancıların son 180 gün içerisinde ayrı ayrı pasaportlar ile 90’ar gün kalmaları mümkün olmamaktadır. 

– Her türlü vize başvurularında, dış temsilciliklerimizce en fazla 90 gün ikametli vize verilmekte olup, 90 günden fazla ülkemizde kalmak isteyen yabancıların İl Göç İdaresi Müdürlüklerine “Kısa Dönem İkamet İzni” başvurusunda bulunarak oturma izinlerini uzatabilir.

– Ülkemizde ikamet iznine sahip yabancıların son bir yıl içinde toplamda 120 günden fazla süreyle yurt dışında kalması halinde ikamet izinleri iptal edilmektedir. 

Birleşmiş Milletler (BM) Seyahat belgesi (Laissez Passer) hamillerine yönelik olarak, mavi renkli BM seyahat belgesi hamillerine, resmi görev amacıyla ülkemize yapacakları seyahatlerinde resmi görevli olduklarını belgelemeleri halinde, kırmızı renkli BM seyahat belgesi hamillerine ise ülkemize yapacakları her türlü seyahatlerinde toplam kalış süreleri son 180 gün içinde 90 günü geçmemek kaydıyla vize muafiyeti sağlanmaktadır. Mavi renkli BM seyahat belgesi hamillerinin özel seyahatlerinde ise uyruğunda bulundukları ülkelere ait pasaportlara vize umumi hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. 

– Türkiye’ye turistik veya ticari amaçlı vize dışında (çalışma, öğrencilik vb.) yapılacak seyahatlerde vize başvurularının dış temsilciliklerimiz aracılığıyla yapılması gerekmektedir. 

– Herhangi bir amaçla ülkemize gelecek 18 yaş altındaki çocukların vize müracaatları esnasında ebeveynlerinden her ikisinin de muvafakatname alınması gerekmektedir. Yabancı anne –babası ayrı olan veya birinin hayatta olmadığını beyan edenlerden ise çocuğun velayetine sahip olduğunu gösteren belgenin ibraz edilmesi kaydıyla ülkemize geliş amaçlarına uygun vize verilir. 

– Türkiye’ye vize ile veya vize muafiyetinden yararlanmak suretiyle gelerek, Türkiye’de bir yüksek öğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyesinde öğrenim görecek yabancı öğrencilerin ve uluslararası öğrenci değişim ve kültür programları ile, AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı üniversitelerce davet edilen yabancı öğrencilerin ikamet başvuruları “Öğrenim Meşruhatlı Vize” aranmaksızın İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından kabul edilmektedir. Vizeye tabi ülkelerden gelecek öğrencilerin Türkiye’ye girişlerini müteakip bulundukları ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine başvurarak ikamet izni alması gerekmektedir. 

– Deniz limanlarından turistik amaçlı ülkemize giriş yapacak yabancılara; sadece deniz limanlarında geçerli olmak üzere, liman şehrini veya çevresindeki illeri turizm amaçlı gezmek amacıyla deniz taşıtlarıyla gelen yabancılara, yetmiş iki saati geçmemek üzere valiliklerce vizesiz giriş izni verilmektedir. Uygulama, Türkiye’ye girişleri vizeye tabi ülke vatandaşlarına yönelik olduğundan, bu kişilere girişte vize aldırılmaz, kural olarak, bu kişilerin pasaportları ülkeye girişlerinde alınmaz ancak, limandaki giriş ve çıkış kontrolünden sorumlu görevliler tarafından çıkışlarında verilmek üzere pasaportları alınarak kendilerine “Liman Şehri İzin Belgesi” düzenlenmektedir. 

– Türkiye’ye vize başvuru formunda verilen bilgiler ilgili kurumlarımızın veritabanlarında muhafaza edilebilir. 

Yabancılara vize, ikamet izni, çalışma izni, şirket kuruluş, evlilik işlemleri, öğrenim vb. diğer tüm işlemler Türkiye’de vize işlemleri hizmetlerimizin en önemli parçalarındandır. Şirketimizin alanında uzman göç danışmanları ve avukatları tarafından yürütülmektedir. Kurulduğumuz günden bu güne kadar ki sürede binlerce yabancı müşterimizin belge başvurularını doğru yaparak süreci başarılı ve güvenilir bir şekilde yapılmıştır. İKA ”Zaman Kazandır!” Boşa zaman kaybetmeyin!