Türkiye’de yabancılara yasak iş ve meslekler nelerdir?

Türkiye’de kanunlar gereğince; yabancı uyruklu ülke vatandaşlarına aşağıdaki iş/meslek ve görevler yasaklanmıştır.

– Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)
– Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)
– Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
– Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)
-Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
– Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
– Özel güvenlik görevlisi (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10. Md.))
– Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
– Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi gereğince)
– Turist rehberliği (6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3. maddesi gereğince)

Bir cevap yazın