Etiket Arşivleri: YUKK 102 Maddesi

6458 Sayılı YUKK 102. Maddesi

6458 SAYILI YABANCILAR ve uluslararası koruma kanunu 102. maddesi  MADDE 102 – (1) Diğer kanunlara göre daha ağır bir ceza gerektirmediği takdirde; a) 5 inci maddeye aykırı şekilde, Türkiye’ye yasa dışı giren veya Türkiye’yi yasa dışı terk eden ya da buna teşebbüseden yabancılar hakkında iki bin Türk Lirası, b) 9 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları […]