Etiket Arşivleri: Kaçak İşçi Çalıştırmanın Cezası 2019

Çalışma İzinsiz İşçi Çalıştırmanın Cezası Nedir?

Kaçak ve izinsiz işçi çalıştırmanın cezası; 6735 sayılı kanun ve 6458 sayılı kanunlar ile belirlenmiştir. Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını […]