Etiket Arşivleri: 6458 Sayılı Kanunun 102. Maddesi

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 2019

KANUN YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU   Kanun No. 6458                                                                                                 Kabul Tarihi: 4/4/2013   BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin […]

6458 Sayılı YUKK 102. Maddesi

6458 SAYILI YABANCILAR ve uluslararası koruma kanunu 102. maddesi  MADDE 102 – (1) Diğer kanunlara göre daha ağır bir ceza gerektirmediği takdirde; a) 5 inci maddeye aykırı şekilde, Türkiye’ye yasa dışı giren veya Türkiye’yi yasa dışı terk eden ya da buna teşebbüseden yabancılar hakkında iki bin Türk Lirası, b) 9 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları […]