Türkiye’de Ev hizmetleri, Turizm, Sağlık, Eğitim, Eğlence veya diğer tüm sektörlerde çalıştırdığınız veya çalıştırmak istediğiniz gerek yurt dışı gerekse yurt içinde bulunan yabancı uyruklu işçi ve personel için çalışma izni alınması gereklidir. Meslek gruplarına ve sektörlere göre çalışma izni başvurularında istenilen belgelerde ve işlemler farklılıklar göstermektedir. Yabancı çalışma izinlerinde işinizi şansa bırakmayın. Zaman kaybetmeyin!

İKA Yabancılar Hukuk Danışmalık ile profesyonel danışmanlık hizmetlerimizden hızlıca faydalanmak ister misiniz? Size özel çalışma izni devlet teşvikleri ve fırsatlarından yararlanmak için bizi arayabilirsiniz.

iKA Yabancılar Hukuk Danışmalık Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belge danışmanlık hizmetleri kapsamında ‘yeterlilik belgesi‘ sahibi yasal bir çalışma izni danışmanlık şirketidir. Çalışma izinleri uzmanlık alanlarımızın en başında olup işlemlerinizde size özel %100 gizlilik çerçevesinde hizmet vermekteyiz. Sizde çalışma izni teşvikleri ve fiyat avantajlarından faydalanmak için bizi arayabilirsiniz.

EV HİZMETLERİ ÇALIŞMA İZNİ

Ev işlerine yardımcı olarak çalıştırılmak istenilen yabancı uyruklu; bakıcı, dadı, bebek bakıcı, çocuk bakıcısı, yaşlı bakıcı veya hasta bakıcı için ev hizmetleri sektöründe çalışma izni alınması zorunludur.

Yabancılar için ev hizmetleri sektöründe çalışma izni başvurusu yapılırken mutlaka T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kanun ve yönetmeliği tarafından belirlenmiş çalışma izni değerlendirme kriterlerine çok dikkat edilmesi gerekmektedir.

Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri

  • Evinde 8 yaşından küçük çocuğu bulunanlar bakıcı, dadı, çocuk bakıcısı olarak yabancı personel için çalışma izin alabilir.

  • Evinde veya birinci derece yakınlarının evinde ikamet etmesi şartıyla 65 yaşından büyük birisinin genel bakımını yapması şartıyla yaşlı bakımı çalışma izni alınabilir.

  • 65 yaşından küçük fakat herhangi hastalık nedeni ile bakıma muhtaç olduğunu gösteren doktor raporu ile yabancı için hasta bakıcı çalışma izni başvurusu yapılabilir.

Devamını oku

turizm sektörü çalışma izni

Türkiye’de turizm sektöründe çalıştırmak istenilen yabancılara; Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli turizm işletmeleri, tatil köyleri, eğlence sektörü, animasyon ekibi ve organizasyon firmasının işlerinde çalıştıracağınız işlerde yada uzmanlık ve ustalık gerektiren hallerde istihdam edilecek yabancılar için en az on (10) Türk vatandaşı çalıştırılması halinde, her bir yabancı için ayrı ayrı beş (5) Türk vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmamaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz  turizm işletmelerinin bünyelerinde izinli veya sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde (kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil satışı vb. gibi küçük işletmeler) en fazla iki yabancıya çalışma izni kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilebilir.

Sosyal güvenlik primleri Çalışma izni alınan yabancılar için ikili sosyal güvenlik anlaşmalarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, SGK primlerinin de yatırılması gerekmektedir. Yabancılara ait sosyal güvenlik primlerinin, çalışma izni alınırken bakanlığa beyan edilen ücrete göre aylık 30 gün üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir.

DEVAMINI OKU

EĞİTİM SEKTÖRÜ ÇALIŞMA İZNİ

Eğitim sektöründe çalışacak yabancılara çalışma izni verilmesinde bir takım düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre;

  • Özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalıştırılacak yabancılara izin verilirken kurumun öğrenci sayısı ve Türk personel sayısı göz önünde bulundurulacak, öğrenci sayısı az olan kurumlarda halka ilişkiler elemanımisafir ilişkileri personeli vb gibi pozisyonlarda çalıştırılmak istenilen yabancının çalışma izni başvurusuna kısıtlama getirebilecektir.
  • Özel eğitim kurumlarının yurt dışında şubesi bulunması ve yabancı öğrencisi olması durumunda ise yukarıdaki kısıtlama kolaylaştırılacak.
  • Yabancıların yapacakları görev başvuru gerekçesine özet olarak yazılacak ayrıca bir dilekçe ile kapsamlı bir şekilde yapacağı görev bakanlığa bildirilecek.
  • MEB den ön izin almış öğretmenler için çalışma izni kriterlerinde değişiklik olmamıştır.
DEVAMINI OKU

SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de hastane, poliklinik vb. özel Sağlık kuruluşlarında çalıştırılmak istenilen yabancı uyruklu doktor, hemşire vb. diğer meslek sahibi yabancılar için öncelikli Sağlık Bakanlığından ön izin belgesi alması gerekmektedir.

Geçmiş dönemlerde yabancılara yasak olan meslekler dahilinde bulunan doktorluk mesleği ülkemizde serbest hale getirilmiştir. Şirketler için istenilen evrakların haricinde ekstra olarak Sağlık Bakanlığından ön izin belgesi, yabancı doktorun diplomasının YÖK denkliği ve Türkçe dil sınavından en az B geçer not aldığını gösterir belge ile yabancı doktor çalışma izni için başvuruda bulunulabilir.

Ön izin belgesi bağlı bulundukları il sağlık müdürlüğünden alınabilir.

Yabancı uyruklu hekimler Türkiye’de yalnızca özel hastaneler ve tıp merkezlerinde çalıştırılabilir. Yabancı doktor maaşları asgari ücretin 3 katı olarak bakanlıkça güncellenmiştir.

DEVAMINI OKU