Kategori Arşivleri: Çalışma İzinleri

Çalışma izni başvurusu nasıl yapılır?

Yabancı Çalışma İzni

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gereğince; ülkemizde bulunan yabancı uyruklu bir şahsı çalıştırabilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına e-imza ile başvuru yapılarak çalışma izni alınması zorunludur. Türkiye’de çalışmak/çalıştırılmak istenilen yabancıların uyruğunda bulunduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunması ve oradan kendisine […]

Yabancılar doktor ve hemşire olarak çalışabilir mi?

Evet!Türkiye’de yaşayan yabancılar, doktor ve hemşire olarak çalışabilir. Fakat; 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yabancı doktor ve hemşirelerin Türkiye’de çalışabilmelerine imkan sağlanmış olup, yabancı uyruklu doktor/hemşire istihdam edecek özel sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığı’ndan (İl Sağlık Md.) almış olduğu ön izin (mesleki yeterlilik) belgesi ile birlikte Bakanlığa çalışma izin başvuru yapmakta ve talebi uygun bulunanlara […]

Çalışma izni ile çalışan yabancı işyeri değiştirebilirler mi?

6735 sayılı kanun gereğince; Evet! Çalışma izinli çalışan yabancı yeni iş ve işyeri için çalışma izni başvurusu yaparak değiştirebilir. Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri ve adreste çalışmak üzere verilmekte olup, yabancının bu işyerinden ayrılması halinde izin geçerliliğini yitirmektedir. Bir işverenin yanında çalışma izni bulunan bir yabancının aynı izinle başka bir işyerinde çalışabilmesi mümkün bulunmadığından, […]

Türkiye’de yabancılara yasak iş ve meslekler nelerdir?

Türkiye’de kanunlar gereğince; yabancı uyruklu ülke vatandaşlarına aşağıdaki iş/meslek ve görevler yasaklanmıştır. – Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca) – Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca) – Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca) – Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî […]

Çalışma İzinsiz İşçi Çalıştırmanın Cezası Nedir?

Kaçak ve izinsiz işçi çalıştırmanın cezası; 6735 sayılı kanun ve 6458 sayılı kanunlar ile belirlenmiştir. Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını […]

Yabancılara Çalışma İzni Veren Kurumlar

Türkiye’de yaşayan yabancılara; 6735 sayılı Kanun ile bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilendirilmiştir. Ancak ilgili teknik alt yapı çalışmaları henüz sonuçlanmadığından üniversitelerde görev yapan akademik personele Yükseköğretim Kurulu, kendi bünyesindeki opera ve tiyatrolarda görev yapacak sanatçılara Kültür ve Turizm Bakanlığı, profesyonel sporculara ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca çalışma izni verilmektedir. Söz konusu […]

Çalışma izni ikamet izni sayılır mı?

Evet! Çalışma izni ikamet izni yerine geçmektedir.  6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ikamet izni yerine geçer. Ancak, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi, Şartlı Mülteci ve Geçici Koruma statüsünde bulunan yabancılara düzenlenen çalışma izinleri ikamet izni yerine geçmez. 6458 Sayılı Kanun 27.Maddesi […]

Yabancı işçi çalıştırma şartları nedir?

Yabancı Çalışma İzni

Yabancı uyruklu işçi ve personel çalıştırmak isteyen işverenlerin en çok dikkat etmesi gereken, yabancı işçi çalıştırmadan önce mutlaka, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gereği yabancı personel çalıştırma için yasal başvuru yaparak çalışma izni alması mutlaka zorunludur! Yabancı Çalışma İzni Nedir? Türkiye’de yasal olarak oturma izni ile yaşayan ve yurt dışında ikameti bulunan yabancı çalışma amacı ile […]

Gürcistan vatandaşına Türkiye’de çalışma izni alıyoruz!

Gürcü Vatandaşlarına Çalışma İzn Alıyoruz.

Yurt içi dediğimiz ülkemizde en az geçerliliği 6 ay olan ve aktif olarak devam eden ikamet izni sahibi Gürcistan vatandaşlarına yada yurt dışı ülkesi veya 3.ülkede yasal izin belgesi bulunan Gürcistanlı vatandaşlara Türkiye’de çalışma izni alıyoruz. Gürcistan vatandaşları Türkiye’de çalışma izni nasıl alabilir? Türkiye’de yaşayan Gürcistan uyruklu yabancı çalışmak için bakıcı, dadı, çocuk bakıcısı, bebek bakıcısı, […]

Kırgızistan vatandaşına Türkiye’de çalışma izni alıyoruz!

Kırgız Vatandaşlarına Türkiye'de Çalışma İzni Alıyoruz.

Yurt içi dediğimiz ülkemizde en az geçerliliği 6 ay olan ve aktif olarak devam eden ikamet izni sahibi Kırgızistan vatandaşlarına yada yurt dışı ülkesi veya 3.ülkede yasal izin belgesi bulunan Kırgızistanlı vatandaşlara Türkiye’de çalışma izni alıyoruz. Kırgızistan vatandaşları Türkiye’de çalışma izni nasıl alabilir? Türkiye’de yaşayan Kırgızistanlı uyruklu yabancı çalışmak için bakıcı, dadı, çocuk bakıcısı, bebek […]