İkamet izni nasıl alınır (2022)

Türkiye’de Yabancı Uyruklu Vatandaşlara, İkamet İzni Nasıl Alınır? 

2022 Türkiye’de yabancılara ilk defa ikamet izni almak için öncelikle göç idaresi online randevu sistemi olan e-ikamet randevu ekranını kullanarak yabancı adına oturma izni ilk başvurusunu kolayca yapabilirsiniz. Rivalde, şirketimiz vasıtasıyla ayrıca noter, başvuru, istenen belge ve evrak hazırlama yada temini işlemlerinizi hızlı, kolay, doğru ve başarılı olarak uğraşmadan yapabilirsiniz. Size doğru başvuru zaman kazandırır! Yasal kalmanızı sağlar. Sizin için alanında uzman sertifikalı göç danışmanı ve avukatlarımız ile profesyonel hizmet sağlamaktayız.

Türkiye’de yabancı uyruklu vatandaşlar için kolayca 1 yıllık veya 2 yıllık ikamet izni nasıl alınır?

Türkiye’de yabancılara 1(bir) yıl süreli veya amacına uygun olan ikamet izni türleri arasından birine başvuru yaparak, istenilen evrakların ve belgelerin teslim edilmesi sonrasında 2 (iki) yıl yada daha uzun süreli oturma izni kolayca alabilir. Rivalde, şirketimiz vasıtasıyla ayrıca noter, başvuru, istenen belge ve evrak hazırlama yada temini işlemlerinizi hızlı, kolay, doğru ve başarılı olarak uğraşmadan yapabilirsiniz.

Türkiye’de 2022’de ikamet izni nereden alınır?

Geçmiş yıllarda ve 2022 yılında da ikamet izni başvurusu “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” sistemine ait olarak E-ikamet randevu uygulaması ile amacına uygun olan türü seçerek oturma izni başvuru formu eksiksiz doldurulur. Sonrasında ise sistemin işlem sonunda formda belirtilmiş olup istenen evrakların eksiksiz tamamlanması ve başvuru yapılan müdürlüğe göre sistemin otomatik yada seçimle vermiş olduğu randevu günü ve saatinde gerekli belgelerin dosyalanarak teslim edilmesi ile olumlu sonuçlanması halinde Göç idaresi müdürlüğü ikamet izni kartını PTT kargo ile yabancının ikamet adresine gönderir.

İkamet izni randevusu kolay ve hızlı nasıl alınır?

E-ikamet randevu sistemine giriş yapmadan önce almış olduğunuz yabancılara ve göç idaresi kriterlerine uygun olan yabancı sağlık sigortası ile sisteme giriş yaptıktan sonra istenilen bilgilerin ve zorunlu alanların eksiksiz girilmesi halinde göç idaresi – ikamet izni randevusu kolayca alabilirsiniz.

Göç İdaresi Randevu – E-İkamet Randevu nedir?

Göç İdaresi Randevu: ikamet izni almak ve Türkiye’de yasal yaşamak isteyen yabancıların oturma izni için istenilen evrakları teslim edebilmesi için alması zorunlu olan işlemdir.

E-İkamet Randevu: Oturma (ikamet) izni almak ve istenilen gerekli belgeleri teslim etmek isteyen yabancının göç idaresine ait olan e-ikamet uygulaması kullanarak başvuru formunu oluşturduğu online randevu ekranıdır. 

Göç idaresi randevu ve e-ikamet randevu işlemi aynıdır! e-ikamet; kullanılan uygulamanın adı , diğeri ise yapılacak işlemin adıdır.

İkamet İzni “Kısa Dönem İkamet izni” İstenilen Evraklar ve Gerekli Belgeler Nedir? (2022)

“Turizm Amaçlı İkamet İzni ile Kalacak, Yabancılardan İstenilen Belgeler”

Türkiye’de ilk kez yada ilk defa giriş yapmış yabancılar vize veya vize muafiyeti süresi 30/60 ve 90 gün olan süre bitmeden önce mutlaka oturma izni almak için göç idaresi sayfasındaki e-ikamet randevu uygulaması başvuru formu alması zorunludur.

 • İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 • Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.) (Örneğin; gelir belgesi – banka hesap cüzdanı vb.)
 • Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterlidir.);
  1-İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
  2-Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)
  3-Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/ imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
  4-Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)
 • Göç İdaresinin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge

Geçerli sağlık sigortasını satın almak için bizi arayabilir. 5 dakika da özel sağlık sigortası poliçesini 7 gün / 24 saat satın alabilirsiniz. 2022 yılı için ikamet izni – göç idaresi randevu alırken zorunlu özel sağlık sigortası en ekonomik fiyatları ile Rivalde Danışmanlık ile alabilirsiniz.

 • Yerleşim yeri belgesi

NOT: Geçerli sağlık sigortasını satın almak için bizi arayabilir. 5 dakika da özel sağlık sigortası poliçesini 7 gün / 24 saat satın alabilirsiniz.

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ KALIŞ NEDENLERİNE GÖRE BELGELER

Yabancının Kalış Nedeni;

1.Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler
– Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize (kazı çalışması ve yüzey
araştırması yapacaklar için)
– Yapılacak araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge
2.Türkiye’de taşınmaz malı (gayrimenkul – evi) bulunanlar
– Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (tapu senedi)
3.Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
– Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler [Gerekli
görülmesi halinde kişi veya şirketlere ilişkin araştırma yapılarak destekleyici bilgi ve belge talep
edilebilir (noter onaylı şirket faaliyet belgesi, noter onaylı vergi levhası, noter onaylı ticaret sicil
gazetesi, noter onaylı imza sirküleri gibi)]
4.Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
– Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini
gösterir belge (antetli kağıda e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)
5.Staj amaçlı değişim programları çerçevesinde eğitim görecekler (öğrenim amacı taşımayan programlar)
– Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi (e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge)
6.Turizm amaçlı kalacaklar
– İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge
7.Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
– Önceki ikamet izni belgesinin aslının ibrazı (fotokopisi başvuru belgelerine eklenir)
– Kısa dönem ikamet iznine geçmesini gerektiren bilgi ve belgeler:
1- Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından boşanması
halinde mahkeme kararı; 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur
olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı)
2- Destekleyicinin ölüm belgesi (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli
olmalı; yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi
gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz
konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri
Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)
8.Tedavi amaçlı kalacaklar
– Tedavi görülecek kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alınacak, hastaneye giriş kaydının
yapıldığına ve tedaviye başlandığına dair belge (Tedavinin süresini göstermeli, başhekim ve bir
hekim tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü olmalı)
9.İdari makamların talebi
– İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı
kaşeli/mühürlü belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de
belirtilmeli)
10. Adli makamların talebi
– Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de
belirtilmeli)
11. Adli makamların kararı
– Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de
belirtilmeli)
12. Yükseköğrenimini tamamlayıp 6 ay içinde müracaat edenler
– Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
13. Anlaşmalar çerçevesinde eğitim
– Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi (e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge)
14. Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
– Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair belge (eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)
15. Kamu kurumları aracılığıyla eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
– Eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak programın
süresini ve yerini gösterir belge (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli)
16. İdari makamların kararı
– İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de
belirtilmeli)

Sıkça Sorulan Sorular

İkamet İzni Hakkında Detaylı Bilgi ve Sormak İstediğiniz Sorularınızı, Bu Yazımızın Altındaki “YORUM YAZ” Kısmına Yazarak Sorunuza En Kısa Süre Cevap Vereceğimizden Emin Olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now Button