İkamet izni nasıl alınır (2020)

 Türkiye’de Yabancı Uyruklu Vatandaşlara,İkamet İzni Nasıl Alınır?(2020)

Türkiye’de yabancılara ilk defa ikamet izni almak için öncelikle göç idaresi online randevu sistemi olan e-ikamet randevu ekranını kullanarak yabancı adına oturma izni ilk başvurusunu kolayca yapabilirsiniz. İKA Yabancı Danışmanlık, şirketimiz vasıtasıyla ayrıca noter, başvuru, istenen belge ve evrak hazırlama yada temini işlemlerinizi hızlı, kolay, doğru ve başarılı olarak uğraşmadan yapabilirsiniz. Size doğru başvuru zaman kazandırır! Yasal kalmanızı sağlar. Sizin için alanında uzman sertifikalı göç danışmanı ve avukatlarımız ile profesyonel hizmet sağlamaktayız.

GÜNCEL DUYURU – GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020

2020 yılı 6458 sayılı Kanun ve Yönetmelik de Yapılan Değişen Yönetmelik; kanunun 31-1 (e) bende kapsamında (Turizm Amaçlı Kalacaklar) çerçevesinde en fazla 1 yıl süreliğine “kısa dönem ikamet izni” düzenlenen yabancıların turizm dışında haklı gerekçeler sunarak yeni bir ikamet izni kalış nedeni olmaması halinde 01.01. 2020 tarihinden itibaren aynı amaçla ikamet izni başvurusu uygun görülmeyecektir. Amacına uygun olmayan yeni yapılan tüm başvurular RED edilecektir.

Türkiye’de yabancı uyruklu vatandaşlar için kolayca 1 yıllık veya 2 yıllık ikamet izni nasıl alınır?

Türkiye’de yabancılara 1(bir) yıl süreli veya amacına uygun olan ikamet izni türleri arasından birine başvuru yaparak, istenilen evrakların ve belgelerin teslim edilmesi sonrasında 2 (iki) yıl yada daha uzun süreli oturma izni kolayca alabilir. İKA Yabancı Danışmanlık, şirketimiz vasıtasıyla ayrıca noter, başvuru, istenen belge ve evrak hazırlama yada temini işlemlerinizi hızlı, kolay, doğru ve başarılı olarak uğraşmadan yapabilirsiniz.

Türkiye’de 2020’de ikamet izni nereden alınır?

Geçmiş yıllarda ve 2020 yılında da ikamet izni başvurusu “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” sistemine ait olarak E-ikamet randevu uygulaması ile amacına uygun olan türü seçerek oturma izni başvuru formu eksiksiz doldurulur. Sonrasında ise sistemin işlem sonunda formda belirtilmiş olup istenen evrakların eksiksiz tamamlanması ve başvuru yapılan müdürlüğe göre sistemin otomatik yada seçimle vermiş olduğu randevu günü ve saatinde gerekli belgelerin dosyalanarak teslim edilmesi ile olumlu sonuçlanması halinde Göç idaresi müdürlüğü ikamet izni kartını PTT kargo ile yabancının ikamet adresine gönderir.

İkamet izni randevusu kolay ve hızlı nasıl alınır?

E-ikamet randevu sistemine giriş yapmadan önce almış olduğunuz yabancılara ve göç idaresi kriterlerine uygun olan yabancı sağlık sigortası ile sisteme giriş yaptıktan sonra istenilen bilgilerin ve zorunlu alanların eksiksiz girilmesi halinde göç idaresi – ikamet izni randevusu kolayca alabilirsiniz.

Göç İdaresi Randevu – E-İkamet Randevu nedir?

Göç İdaresi Randevu: ikamet izni almak ve Türkiye’de yasal yaşamak isteyen yabancıların oturma izni için istenilen evrakları teslim edebilmesi için alması zorunlu olan işlemdir.

E-İkamet Randevu: Oturma (ikamet) izni almak ve istenilen gerekli belgeleri teslim etmek isteyen yabancının göç idaresine ait olan e-ikamet uygulaması kullanarak başvuru formunu oluşturduğu online randevu ekranıdır. 

Göç idaresi randevu ve e-ikamet randevu işlemi aynıdır! e-ikamet; kullanılan uygulamanın adı , diğeri ise yapılacak işlemin adıdır.

 

İkamet İzni “Kısa Dönem İkamet izni” İstenilen Evraklar ve Gerekli Belgeler Nedir? (2020)

Turizm Amaçlı İkamet İzni ile Kalacak, Yabancılardan İstenilen Belgeler

Türkiye’de ilk kez yada ilk defa giriş yapmış yabancılar vize veya vize muafiyeti süresi 30/60 ve 90 gün olan süre bitmeden önce mutlaka oturma izni almak için göç idaresi sayfasındaki e-ikamet randevu uygulaması başvuru formu alması zorunludur.

 • İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 • Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.) (Örneğin; gelir belgesi – banka hesap cüzdanı vb.)
 • Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterlidir.);
  1-İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
  2-Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)
  3-Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/ imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
  4-Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)
 • Göç İdaresinin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge

Geçerli sağlık sigortasını satın almak için bizi arayabilir. 60 saniye’de özel sağlık sigortası poliçesini 7 gün / 24 saat satın alabilirsiniz. 2020 yılı için ikamet izni – göç idaresi randevu alırken zorunlu özel sağlık sigortası en ekonomik fiyatları ile İKA Yabancı Danışmanlık ile alabilirsiniz.

 

NOT: Geçerli sağlık sigortasını satın almak için bizi arayabilir. 60 saniye’de özel sağlık sigortası poliçesini 7 gün / 24 saat satın alabilirsiniz.

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ KALIŞ NEDENLERİNE GÖRE BELGELER

Yabancının Kalış Nedeni;

1.Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler
– Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize (kazı çalışması ve yüzey
araştırması yapacaklar için)
– Yapılacak araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge
2.Türkiye’de taşınmaz malı (gayrimenkul – evi) bulunanlar
– Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (tapu senedi)
3.Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
– Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler [Gerekli
görülmesi halinde kişi veya şirketlere ilişkin araştırma yapılarak destekleyici bilgi ve belge talep
edilebilir (noter onaylı şirket faaliyet belgesi, noter onaylı vergi levhası, noter onaylı ticaret sicil
gazetesi, noter onaylı imza sirküleri gibi)]
4.Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
– Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini
gösterir belge (antetli kağıda e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)
5.Staj amaçlı değişim programları çerçevesinde eğitim görecekler (öğrenim amacı taşımayan programlar)
– Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi (e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge)
6.Turizm amaçlı kalacaklar
– İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge
7.Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
– Önceki ikamet izni belgesinin aslının ibrazı (fotokopisi başvuru belgelerine eklenir)
– Kısa dönem ikamet iznine geçmesini gerektiren bilgi ve belgeler:
1- Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından boşanması
halinde mahkeme kararı; 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur
olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı)
2- Destekleyicinin ölüm belgesi (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli
olmalı; yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi
gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz
konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri
Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)
8.Tedavi amaçlı kalacaklar
– Tedavi görülecek kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alınacak, hastaneye giriş kaydının
yapıldığına ve tedaviye başlandığına dair belge (Tedavinin süresini göstermeli, başhekim ve bir
hekim tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü olmalı)
9.İdari makamların talebi
– İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı
kaşeli/mühürlü belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de
belirtilmeli)
10. Adli makamların talebi
– Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de
belirtilmeli)
11. Adli makamların kararı
– Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de
belirtilmeli)
12. Yükseköğrenimini tamamlayıp 6 ay içinde müracaat edenler
– Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
13. Anlaşmalar çerçevesinde eğitim
– Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi (e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge)
14. Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
– Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair belge (eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)
15. Kamu kurumları aracılığıyla eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
– Eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak programın
süresini ve yerini gösterir belge (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli)
16. İdari makamların kararı
– İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de
belirtilmeli)

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

GÖÇ İDARESİ İŞLEMLERİ

Türkiye’de yaşayan yabancılara “Göç İdaresi” ile ilgili tüm işlemlerinizde alanında uzman göç danışmanlarımız ve avukatlarımızla hizmet vermekteyiz.

 • E-ikamet randevu alma
 • İkamet İzni ilk kez başvuru ve randevu alma
 • İkamet izni uzatma başvurusu ve randevu alma
 • Dilekçe işlemleri
 • İkamet izni dosyası hazırlama
 • İkamet İzni eksik evrak tamamlama
 • İkamet izni noter ve tercüme işlemleri
 • İkamet izni apostil işlemleri
 • İkamet izni dosya takibi
 • İkamet izni sorgulama ve kimlik no işlemleri
İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ

Türkiye’ye giriş yapmış vize yada vize muafiyeti süresi devam eden yada uzatma başvurusu yapmak isteyen yabancıların oturma izni başvurusu ile ilgili tüm konularda profesyonel ve uzman göç danışmanı, avukat ekibimizle birlikte dosyanızın her aşamasında sizlere hatasız ve başarılı hizmet vermekteyiz.

 • E-ikamet randevu alma
 • Başvuru formunun doldurulması
 • Dosyanızın hazırlanması
 • Dosyanızın takibi
 • Sağlık sigortası satın alınması
 • Yabancı vergi numarası alınması
 • Vergi, harç ve vize harcı ödemesi
 • İkamet izni kartınızın kargo takibi
 • İkamet adresi ve belge hazırlanması
 • Tercüme ve noter tasdik işlemleri
 • Banka hesabı açma
 • ve diğer tüm konulardaki evrak ve eksil belge için bizi arayabilir, danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI İŞLEMLERİ

Türkiye’de oturma izni kartı ile yaşayan yada yurt dışında daimi ikamet eden yabancılara yurt içi veya yurt dışı çalışma izni başvuru ve diğer tüm işlemlerinizde %100 garantili ve başarılı sonuçlar alabilmek için bizi arayabilirsiniz.

 • E-imza işlemleri
 • Çalışma izni ilk başvuru işlemi (yurt içi & yurt dışı)
 • Çalışma izni uzatma başvurusu
 • Çalışma izni iptali
 • Sözleşmelerin hazırlanması
 • Dosyanın hazırlanması
 • Çalışma izni başvuru takibi
 • Çalışma izni harç ödemesi
 • Tercüme ve noter tasdik
 • Çalışma izni kartı sorgulama ve takibi
ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ

Türkiye’de çalıştırılmak istenen yurt içi yada yurt dışındaki ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlar için çalışma izinleri ile ilgili her türlü işlemlerde %100 garantili ve başarılı hizmet vermekteyiz

 • E-imza işlemleri
 • Yurtiçi çalışma izni başvurusu
 • Yurtdışı çalışma izni başvurusu
 • Sözleşmelerin hazırlanması
 • Tercüme ve noter tasdik işlemleri
 • Çalışma izni iptal işlemleri
 • Çalışma izni dosyası hazırlanması
 • Çalışma izni kart takibi
 • Çalışma izni harç ve kart bedeli ödeme işlemleri
 • E-bildirge işlemleri
 • Nüfusa kayıt işlemleri
 • vb diğer tüm çalışma izinleri alakalı işlemleriniz için bizi arayabilirsiniz.
AVUKAT DESTEĞİ ve HUKUKİ İŞLEMLER

Türkiye’de yaşayan yabancıların adli yada idari yasal süreçleri ile ilgili alanında uzman 14 avukatımızla birlikte hukuki danışmanlık ve avukat desteği vermekteyiz.

DEPORT İŞLEMLERİ

Türkiye’de vize ve kanun ihlali nedeniyle deport “GİRİŞ YASAĞI” konularak “SINIR DIŞI” edilmiş yabancılara alanında uzman ve profesyonel olan avukatlarımızla ve göç danışmanlarımız sizlerin tüm deport ile ilgili tüm işlemlerde %100 garantili ve başarılı sonuçlarla hizmet vermekteyiz.

 • Pasaport Deport “Giriş Yasağı” Kaldırma
 • Pasaport Tahdit Kodu Kaldırma
 • Pasaport Tahdit Kodu Sorgulama
 • Pasaport Deport Sorgulama
 • Türkiye’ye Giriş Yasağı Sorgulama
 • Deport Kaldırma Davası Açma
TÜRK VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ

5901 Sayılı kanun kapsamında Türk vatandaşlığı alma hakkını sahip yabancıların Türkiye’de vatandaşlık başvurusu, dosyasının hazırlanması, takibi vb. tüm işlemlerde alanında uzman avukatlarımız ve göç danışmanlarımızla hizmet vermekteyiz.

EVLİLİK & BOŞANMA İŞLEMLERİ

Türkiye’de yabancı uyruklu vatandaş ile Türk vatandaşının evlilik işlemleri, boşanma işlemleri ve dosyalarının hazırlanması ve takibi konusunda alanında uzman avukatlarımız ve göç danışmanlarımızla hizmet vermekteyiz.

ÜNİVERSİTE ve KURS İŞLEMLERİ

Türkiye’de okumak isteyen yada Türkçe öğrenmek isteyen yabancıların kurslara kaydını ve yasal süreçleri konusunda göç danışmanlarımızla birlikte hizmet vermekteyiz.

ŞİRKET KURULUŞ & KAPANIŞ İŞLEMLERİ

Türkiye’de şirket kurmak isteyen yada var olan şirketini kapatmak isteyen yabancılara alanında uzman muhasebe, göç danışmanı ve avukatlarımızla şirket işlemleri ile ilgili tüm hizmetleri vermekteyiz.

VİZE İŞLEMLERİ

Türkiye’de yabancıların 3.ülkelere vize başvuru ve dosya takibi işlemlerini alanında uzman danışmanlarımızla yapmaktayız.

UÇAK BİLETİ İŞLEMLERİ

En ekonomik bilet fiyatları ile yurt içi yada yurt dışı uçak biletinizi bizden alabilirsiniz.

SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ

Türkiye’de vize ve ikamet izni işlemleri için geçerli olan yabancılara özel sağlık sigortası poliçenizi 1 dk içinde bizden satın alabilirsiniz. Türkiye geneli tüm illere ÜCRETSİZ KARGO ile poliçenizi bizden talep edebilirsiniz.

 1. Polat Recep Alpat diyor ki:

  Merhabalar Mustafa bey.vidyonuzu izledim ve çok güven verici konuşmalarınız vardı teşekkür ederim.benim sorum bizim de Türk olarak madürüyetimiz. İran uyruklu bir bayan İzmir’de gecen sene 7 ayda 1yıl ikametgah alıyor. 10 ayda İran’a tekrar gidiyor emanete ihanetlikten,dolandırıcılıktan,Hırsızlıktan 5 ay ceza evinde yatıyor.2 ayda tekrar Türkiye’ye geliyor ikamet izinime müracaat ediyor. 04 .06. 2020 tarihine randevu alıyor. Bu kadına ikamet izni verilince sabıka kaydı sorulmuyormu.ve bu kadının benim elimde kesinleşmiş mahkeme kararı,cezayı yattığına dahil mahkeme kararı Türkçe tercümesi noterden yapılmış elimde var.cezasını yatmış ama zimmetine geçirdiği para borcu İran’da halan duruyor.şimdide Türkiye’de çok dürüstü oynuyor.kocası İran’da annesi 3 yaşındaki çocuğu ve kendisi Türkiye’de İran’da büyük para dolandırmış ama para İran’da bitmiş tatbiki bu kadının bana zararı 300 bin TL Ben bunun böyle olduğunu bilmeyerek ben o çalışacak diye iş yeri açtım Allahtanki iş yerini onun üzerine değil şirketimin üstüne açtım.ve bu zaman zarfında uçak biletleri ev kiraları verilen nakit paralar eve alınan bir sürü eşya vs.ben sonradan akrabalarından öğrendim İran’da dolandırıcılıktan ceza evine girdiğini akrabalarından öğrendim.ve geldiğinde tatbiki iş yerine çalışmasına hiç müsade etmedim.bizleri çok madur etti tatbiki bunların şebeke olduğunu bu işlerin hepsinde kocasınında haberi olduğunu şimdide 3.5 erkeği Gine kandırıp geçimini böyle sağladığını biliyorum.ve bunun göç idaresinde işlerini yapan vergi vermeyen İran uyruklu tatbiki bizim türklerdede birkaç dengesiz diyelim.bu dolandırıcılar nasıl göç idaresinde iş yaptıra biliyorlar.sizi dinledim çok güzel kurumsal danışmanlık firmasısınız.güvende veriyorsunuz teşekkür ederiz.ben bu kızın oturum aldığı zamanki kira sözleşmesine baktım çalıştığı iş yeri adresini yazmış.bu kızın çalışma izin belgesi yok. Göç idaresindeki memur bunun kira kontratında çalıştığı iş yeri adresini görmüyormu bu çalışmıyorki zaten ben araştırdım İzmir’de İRANLI bir kişinin kafesi imiş bu sahte beyan suç değilmiş,DOLANDIRICI hırsız zimmetine para geçirmek suç.peki bizim göç idaresi sabıka kaydı almadan işlem yapabiliyormu.sizi dinledim size telefon açan konuğunuza çalışma izinin olmadan çalışıyorum deme seni deport ederler deniniz doğrusunda sizin dediğiniz.peki bu kız kira sözleşmesine çalıştığı yeri bile beyan etmiş.neden bu deport olmuyorda ikametgah izni veriyorlar.şimdi benim iki tane sağlık merkezim var vergimi veriyorum bak sizde danışman olarak verginizi veriyorsunuz.peki bu DOLANDIRICI yabancıları ve yanlarındaki onlara arkadan destek olan üç kâğıtçıları ne yapıcaz. Neyse yasal yollardan bu kızın ikameğahını Nası engelleye biliriz nasıl yurt dışı yapabiliriz bizlere zarar verdi başka vatandaşlara zarar vermesin. Nereye şikayet edeceğiz sabıkalı DOLANDIRICI bu kararları nereye vericez.biz paradan puldan vaz geçtik bunu nasıl sınır dışı yapabiliriz.birazda Türklerin karsılaştıgı sorunlarda bahsedenseniz seviniriz .mesayi başladığında ziyaretinize gelicem telefonunuzu bilmiyorum en azında meyili görürseniz bize biraz Bilgi verirseniz seviniriz 0 532 323 10 37

  • İka Danışmanlık diyor ki:

   Değerli ziyaretçimiz; yazınızı okuduk fakat; böyle önemli bir konunun çözümü ve detayları hakkında ofisimize gelerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bu platform da kısaca açıklamak mümkün olmayan konularda ofisimizde sizleri misafir etmek isteriz. Saygılar.

Bir cevap yazın