Çalışma izni ile çalışan yabancı işyeri değiştirebilirler mi?

6735 sayılı kanun gereğince;

  • Evet! Çalışma izinli çalışan yabancı yeni iş ve işyeri için çalışma izni başvurusu yaparak değiştirebilir.

Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri ve adreste çalışmak üzere verilmekte olup, yabancının bu işyerinden ayrılması halinde izin geçerliliğini yitirmektedir. Bir işverenin yanında çalışma izni bulunan bir yabancının aynı izinle başka bir işyerinde çalışabilmesi mümkün bulunmadığından, yeni işvereninin Bakanlığa çalışma izin başvurusunda bulunarak kendi işyerinde çalıştırmak üzere yeni bir çalışma izni alması gerekmektedir.

Bir cevap yazın