Etiket Arşivleri: 6458 Sayılı Kanunun 76.Maddesi

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

KANUN YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Kanun No. 6458                                                                                                 Kabul Tarihi: 4/4/2013   BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve […]